Dom i Mieszkanie

Ubezpieczenie domu i mieszkania Gdańsk

UBEZPIECZENIE DOMU I MIESZKANIA – wiemy, jak ważne jest mienie, które posiadasz. Dlatego w naszej ofercie mamy pełen pakiet zabezpieczenia zarówno nieruchomości, jak i wyposażenia domu, bądź mieszkania. Dodatkowo oferujemy możliwość zabezpieczenia budynków znajdujących się na posiadanej przez ciebie działce.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

• Ubezpieczenie mienia w przypadku pożaru lub innych zdarzeń losowych
• Ubezpieczenie w przypadku kradzieży
• Ubezpieczenie OC – w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim, np. zalanie mieszkania sąsiada
• Ubezpieczenie sprzętów elektronicznych
• Assistance – natychmiastowa pomoc w przypadku awarii, która nastąpiła w domu/mieszkaniu
Zadzwoń do nas