Ubezpieczenia na życie

Dlaczego warto się ubezpieczyć?

Życie bywa nieprzewidywalne, często nasze plany i marzenia nie mogą zostać zrealizowane przez nagłe wypadki i sytuacje, których się nie spodziewamy. Warto więc przygotować się na każdą ewentualność. Ubezpieczenie jest doskonałą formą ochrony zarówno twojego życia, jak i zdrowia. Wykupienie odpowiedniej polisy to nie tylko oszczędzone w przyszłości pieniądze, ale przede wszystkim wewnętrzny spokój. Przy odpowiednio dobranej polisie jesteś chroniony ty, ale także twoi najbliżsi. Dodatkowo może to być również owocna inwestycja na przyszłość. Nie pytaj więc dlaczego warto się ubezpieczyć, tylko o to, jakie ubezpieczenie będzie dla ciebie najlepsze i najkorzystniejsze. Wariantów i możliwości jest wiele. Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą.

Ubezpieczenia Emerytalne

Już dziś warto pomyśleć o tym, co będzie jutro. Państwowa emerytura zazwyczaj okazuje się niewystarczająca w stosunku do naszych potrzeb. Proponujemy więc dodatkową opcję w postaci polisy inwestycyjnej, która stanie się zabezpieczeniem na przyszłość. W zależności od tego jak duże ryzyko chcesz ponieść, istnieje kilka wariantów takiej inwestycji. W naszej placówce przedstawimy wszystkie możliwe rozwiązania i najkorzystniejsze oferty.

Ubezpieczenia na życie

Ten rodzaj ubezpieczenia stanowi przede wszystkim ochronę twoich bliskich i zabezpieczenie ich na wypadek twojej śmierci. Dzięki polisie rodzina lub inne wskazane wcześniej przez ciebie osoby otrzymają w krótkim czasie rekompensatę finansową za utracone w wyniku śmierci dochody. Należy pamiętać o tym, że umowa ubezpieczeniowa jest zawierana na określony okres czasu. Chcąc najlepiej zabezpieczyć najbliższych, warto wybrać dłuższy okres ubezpieczenia.

Ubezpieczenia na wypadek choroby

Ubezpieczenie to jest przeznaczone dla osób między 20, a 59 rokiem życia, u których do tej pory nie zdiagnozowano złośliwego nowotworu. Jeśli jesteś taką osobą – pomyśl o tej formie zabezpieczenia. Choroba nowotworowa wiąże się z licznymi kosztami, a często na długi czas wyklucza również z życia zawodowego. Warto wcześniej zastanowić się nad tym, jak najlepiej zadbać o zarówno o swoje zdrowie, jak i finanse. Pieniądze z ubezpieczenia możemy przeznaczyć na leczenie, ale nie tylko. Możesz również skorzystać z nich w inny sposób – kupując na przykład wycieczkę, aby odpocząć po ciężkim okresie choroby czy rekonwalescencji.

Ubezpieczenie Zdrowotne

Polisa zdrowotna zabezpieczy cię przed wysokimi kosztami leczenia, szczególnie jeśli w wyniku choroby trafiłeś do szpitala. W przypadku śmierci, odpowiednie świadczenia zostaną również wypłacone twoim najbliższym. Przy wyborze odpowiedniego wariantu ubezpieczenia, możesz również starać się o rekompensatę finansową w przypadku rehabilitacji, kalectwa, niezdolności do pracy wynikającej z choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

Inwestycje

Oprócz tradycyjnych ubezpieczeń, oferujemy również możliwość inwestowania poprzez polisę, która jest formą tradycyjnej polisy na życie i inwestycji w fundusze kapitałowe. Dzięki współpracy z wieloma Towarzystwami Ubezpieczeniowymi oferujemy różne formy inwestowania. W naszej placówce razem z tobą porównamy dostępne oferty, aby wybrać najbardziej satysfakcjonujące rozwiązanie.

Ubezpieczenie od utraty dochodów

W przypadku czasowej niezdolności do pracy powstałej w wyniku choroby lub wypadku ubezpieczyciel wypłaci z tego tytułu świadczenie pozwalające utrzymać na stałym poziomie twój miesięczny dochód. Możliwe jest również wypłacenie jednorazowego odszkodowania w przypadku trwałej niezdolności do podjęcia pracy. Wysokość wypłaconej kwoty zależna jest od zadeklarowanej wcześniej stawki opłacanej miesięcznie.
Zadzwoń do nas